Contacte

Inițiativa comunitară Pune Umărul este o inițiativă civică ce ajută cetățenii să soluționeze problemele locale cu forțele proprii.

E-mail: femeicuideimoldova@gmail.com
Telefon: +373 62 144 440