“Femei cu idei” cercează cele 5 probleme identificate


20 iulie, 2020

În perioada Februarie-Iunie 2020 participantele în Program au analizat 5 probleme identificate în urma chestionării cu care cel mai des se confruntă femeile: calitatea apei, problema deșeurilor  din localități, problema calității drumurilor și trotuarelor, calitatea educației în grădinițe și problema violenței împotriva femeilor în familie.

Participante au cercetat problemele din perspectiva efectelor expuse în chestionare și au identificat cauzele pentru fiecare din problemele analizate. Cele 43 participante în program împărțite în grupuri de lucru au ales o cauză și au dezvoltat 11 soluții pe fiecare din cele cinci probleme cercetate.  Pe parcursul celor 4 luni femeile au avut parte de întâlniri informale cu experți din diferite domenii, care au oferit răspunsuri la unele întrebări și au venit cu informație utilă pentru cercetările lor. Astfel, participantele s-au întâlnit cu Irina Balica (manager ABS Recycling),  Denis Parea (specialist în managementul deșeurilor și coordonator național al programului de granturi mici UNDP), Ilie Bricicaru (expert în securitatea drumurilor, profesor în cadrul Universității Tehnice), Eugen Cepoi (expert în cartografiere și Sisteme Geografice Informaționale(GIS)), Sergiu Ciorba (avocat), Veronica Teleuca coordonatoare la Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”) Arina Țurcan (avocată la Centru de drept al Femeilor) Valentina Bodrug (profesor în egalitatea de gen în cadrul Universității de Stat, președintă a AO Gender-Centr).

De asemenea, pe parcursul celor 4 luni participantele au avut parte de instruiri pe: cercetare, argumentare, scriere, dezvoltarea politicilor publice, construirea mesajului și pe discursul public. Toate instruirile au contribuit ca participantele să dezvolte propriile strategii de soluționare a problemelor la care lucrează, care ulterior vor îmbunătăți politicile publice existente.

Ținem să amintim că începând cu luna martie toate instruirile programului “Femei cu idei” au fost susținute online prin intermediul platformei de videoconferință ZOOM. Cele 11 strategii de politici publice au fost dezbătute în 4 runde de dezbateri. Cu detalii revenim în alt articol.