Starea WC-urilor publice din Chișinău și harta on-line


19 februarie, 2020

Starea veceurilor publice din parcurile municipiului Chișinău a fost una din problemele identificate de grupul de inițiativă Femei cu Idei.  Astfel, în vara-toamna anul 2019, participantele au vizitat majoritatea parcurilor din capitală pentru a analiza care este starea veceurilor după trei criterii: aspect, curățenie și accesibilitate.  

Participantele au vizitat 25 de veceuri și au dat note de la 1 la 5 pentru fiecare din cele trei criterii menționate.  Astfel, din toate veceurile analizate doar 3 corespund normelor sanitare, acumulând un punctaj de la 4,5 – 4,8, celelalte 22 au primit în medie un punctaj de la 1,6 la 1,33 la toate cele trei criterii. Mai mult decât atât, s-a constatat lipsa indicatoarelor, care să ghideze vizitatorii parcurilor în direcția WC-urilor, ceea ce face imposibilă identificarea acestora în caz de necesitate.

 

În scopul soluționării problemei enunțate, a fost dezvoltată o platformă on-line, o hartă a veceurilor amplasate în spațiile publice publicwc.md,  care conține amplasarea tuturor veceurilor publice din parcurile mun. Chișinău cu ratingurile și fotografiile acestora.

Grupul civic a solicitat o întâlnire cu Direcția  generală locativ-comunală și amenajare a Primăriei Chișinău  pentru a discuta cum ar putea fi îmbunătățită accesibilitatea către vecee. Totodată la întâlnire vor discuta cum harta creată ar putea fi îmbunătățită și utilizată atât de locuitorii capitalei cât și de turiștii care ne vizitează.

Doar prin implicarea autorităților publice locale, dar și a Grupului Civic ,,Femei cu Idei”, se poate produce schimbarea, astfel încât locuitorii din Chișinău, dar și turiștii să beneficieze de condiții umane și sigure atunci când au nevoie să-și satisfacă necesitățile fiziologice.

Programul „ Femei cu Idei” a început în 2018 și este la cea de-a doua ediție. Programul este destinat femeilor active care vor să contribuie la soluționarea problemelor comunităților din care fac parte. În cadrul Programului, femeile învață cum să abordeze o problemă, să găsească argumente, date despre existența problemei și să genereze idei care să le poată transpună în practică.